Hititler ve M. Kemal Atatürk

 

 

M. Kemal Atatürk Alacahöyük buluntularını incelerken (1935)

 

Türkiye'de Hitit dilinin ve sanatının incelenmesinde bilimadamları kadar Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de büyük katkıları vardır. Atatürk, 1930'ların başında Türk Tarih Kurumu'nu kurarak Türkiye'de Hititlerin ve Anadolu'da yaşamış eski uygarlıkların araştırılmasının önünü açtı. Atatürk 1930 – 1933'lerde Anadolu'nun eski tarihi ve arkeolojisi konularında yetişmeleri için Avrupa ve Amerika'ya öğrenci gönderilmesini sağladı. Ünlü hititolog Sedat Alp ve ünlü arkeolog Ekrem Akurgal bu dönemde yurtdışına gönderilen öğrencilerden ikisidir. Atatürk 1935 yılında Alacahöyük kazılarının başlamasına da ön ayak oldu. Nazi rejimi altındaki Almanya'dan Sümer, Asur ve Hitit dili uzmanlarının Türkiye'ye davet edilmeleri yine Atatürk zamanında oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi 1936 yılında Atatürk tarafından açıldı.


N Hititler ve Türkiye sayfasına dönüş

N Ana sayfaya dönüş