Hititler Hangi Abeceleri Kullanıyorlardı?

 

Hititler iki yazı sistemini birlikte kullanmışlardır. Resmi belgeler ve ticari belgeler için kil tabletler üzerine yazılan Sümer – Akad çiviyazısı kullanılıyordu. 30000 tablet ya da fragmandan oluşan Hattuşa / Boğazköy arşivinde Hititlere ait yasalar, kral yazıtları, yıllıklar, antlaşmalar, mektuplar, bağış belgeleri, dinsel ve mitolojik metinler ve fal metinleri bulunmaktadır. Öte yandan, kayalara yapılmış kabartmalara eşlik eden yazıtlar, kral ve şahıs mühürleri üzerindeki lejandlar, bazı madeni kaplar ya da mızrak ucu gibi silahlar ile, az da olsa çanak çömlek üzerinde raslanan kısa yazıtların hepsi, Hititlerin kendi yarattıkları hiyeroglif sisteminde yazılmıştır. Çiviyazısı ile kullanılan dil genelde Hititçe, resimyazısında kullanılan dil ise genelde Hititçe’nin yakın akrabası olan Luvice'dir. Bu gözlemle, o çağda pek çok halka ev sahipliği yapan Orta Anadolu’da Luvilerin en kalabalık etnik grup olduğu düşünülebilir.

 

Hitit - Mısır Barış Antlaşması (~MÖ 1285)

Tabletler M.Ö. yaklaşık 1285'deki Kadeş Savaşı'ndan sonra, M.Ö. 1270 sıralarında Mısır firavunu II. Ramses'le Hitit kralı III. Hattuşili arasındaki antlaşmayı içermektedir. Metin Hitit çiviyazısı ve dönemin diplomasi dili Akadça yazılmıştır. Bu belge, dünya tarihinde iki büyük devlet arasında imzalanmış en eski antlaşmadır.

 

Geç Hitit döneminde çiviyazısı artık kullanılmazken, Luvice hiyerogliflerin kullanımı etkin bir biçimde sürdü. Yeni geliştirilmiş olan Arami, İbrani ve Fenike alfabeleri 7. yy.'a kadar Luvi hiyerogliflerinin yerini aldılar.


N Dil, Alfabe ve Etnik Köken sayfasına dönüş

N Ana sayfaya dönüş