Tevrat'ta Hititler

 

Eski Ahit’te, Museviler "vaat edilmiş topraklar"a girdikleri zaman, Filistin’de karşılaştıkları kavimlerden birinin de Hititler olduğu ifade edilir. (Bu olası mı???) Tekvin XV. 19 – 21’de ve Yeşu III. 10’da sözü edilen kavimler listesinde Amoriler, Kenanlılar ve başka kavimlerin yanında Hititler de yeralmaktadır. Eski Ahit'te, Hz. İbrahim'in Hebron yakınındaki Makpela Mağarasını Hetoğullarından satın alması (Tekvin XXIII) ve Edom kralı Esav’ın Hititli kadınlarla evlenmesi hikaye edilmektedir (Tekvin XXVI). Tüm bu anlatılarda Hititlerin diğer Filistin kavimlerine göre bir üstünlüğü bulunmaz. Ancak krallık devrine gelindiğinde durum değişmektedir. 2. Tarihler I. 17’de Hz. Süleyman’ın Mısır’dan nasıl at getirttiği ve bunları Hitit ve Arami krallarına sattığı anlatılır. 2. Krallar VII. 6-7’de, Suriye ordusunun at ve araba gürültülerini işiterek, "Hey İsrail kralı bize karşı Hitit ve Mısır krallarıyla anlaşmış" diye birbirlerine söylendiklerini ve alacakaranlıkta kaçtıklarını okuyoruz. Bu anlatıdan Hitit ve Mısır krallarının o dönemin Suriye’sinde birer süper güç olarak algılandıklarını anlaşılmaktadır.

Geç Hitit döneminde Hitit etkisinin Filistin’e dek uzandığına yine Eski Ahit tanıklık etmektedir. Hitit paralı askerleri, örneğin Uriya (2. Samuel XI.) ve Ahimelek (1. Samuel XXVI.) Musevi ordularında çalışmışlardır. Hz. Süleyman’ın hareminde Hititli kadınlar da bulunmaktaydı.??

–TARİHLER???


N Antik kaynaklar sayfasına dönüş

N Ana sayfaya dönüş